อนันต์ แก้วร่วมวงศ์

ทำความรู้จัก “อนันต์ แก้วร่วมวงศ์” CEO คนใหม่ไทยคม

1 พฤษภาคม 2561 นี้ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (THCOM) ก็จะได้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ‘ CEO’ ชื่อ นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ เข้ามาแทน นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยปัจจุบันนายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ อายุ 57 ปี มีประสบการณ์อันยาวนานกว่า 30 ปี ในสายธุรกิจเทคโนโลยี และโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเชีย โดยได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่มีความสำคัญหลายตำแหน่ง ก่อนเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม

นายอนันต์ได้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ (ตั้งแต่ปี 2556 ถึง พ.ศ. 2561) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชันด้านไอทีชั้นนำของประเทศ นายอนันต์จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“การเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้พร้อมที่จะจะสานต่อความสำเร็จที่คุณไพบูลย์ได้สร้างไว้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาและดำเนินธุรกิจให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยเชื่อว่าการมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนี้ จะทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของไทยคมได้ในอนาคต”

ด้านนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวว่า ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในสายธุรกิจเทคโนโลยีที่รอบด้าน ทำให้นายอนันต์เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในบทบาทผู้นำองค์กร ที่จะนำพาไทยคมให้ประสบความสำเร็จ และก้าวข้ามความท้าทายใหม่ๆ ในช่วงเวลาที่บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและบริการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

Advertisements

“ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ขอแสดงความขอบคุณ นายไพบูลย์ ในการทำงานอย่างทุ่มเท ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อบริษัทตลอดระยะเวลากว่า 25 ปีที่ผ่านมา จนทำให้ไทยคมเป็นบริษัทดาวเทียมที่ได้รับการยอมรับและยกย่อง ตลอดจนสร้างคุณประโยชน์นานัปการต่ออุตสาหกรรมดาวเทียมไทย รวมไปถึงในระดับโลก ด้วยการสร้างดาวเทียมไอพีสตาร์

ซึ่งเป็นดาวเทียมบรอดแบรนด์ดวงแรกของโลก ซึ่งได้รับรางวัล ‘2006 Industry Innovator for Technology Development and Application’ ซึ่งเป็นรางวัลนวัตกรรมดีเด่นของวงการดาวเทียมโลก ประเภทการพัฒนาเทคโนโลยีและแอปลิเคชัน จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพดาวเทียมนานาชาติ (Society of Satellite Professionals International หรือ SSPI)”

แม้ในช่วงเวลาที่นายไพบูลย์ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น เป็นช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมดาวเทียมต้องประสบกับสภาวะชะลอตัว แต่ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำ นายไพบูลย์จึงได้ปรับกลยุทธ์ด้านการขายมุ่งไปยังตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพ รวมถึงประสบความสำเร็จในการปรับโครงสร้างธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องและสามารถรับมือภายใต้ช่วงเวลาแห่งความท้าทายในอุตสาหกรรมดาวเทียมได้เป็นอย่างดี