บล.บัวหลวง เปิดโครงการ “The Stock Master University 2018”

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย (กลาง) กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง พร้อมด้วย นายบรรณรงค์ พิชญากร (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และ ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต  (ที่ 4 จากขวา)

ร่วมกันเปิดโครงการ “The Stock Master University 2018” ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรั้วอุดมศึกษา ระยะเวลาในการฝึกอบรมกว่า 2 เดือน เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุน

พร้อมทั้งสามารถลงมือปฏิบัติจริงได้อย่างมืออาชีพ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยรังสิต