อูเบอร์ เชิญชวนภาคประชาชนร่วมสนับสนุนให้ภาครัฐออกกฏหมายรองรับบริการร่วมเดินทาง Ridesharing

ในปี 2557 Uber ประเทศไทย ได้นำเสนอบริการร่วมเดินทาง Ridesharing ซึ่งเป็นการจับคู่คนที่มีรถอยู่แล้วกับคนที่ต้องการใช้รถให้เดินทางไปด้วยกันได้ โดยใช้แอพพลิเคชั่นมาอำนวยความสะดวก พร้อมกับจุดมุ่งหมายที่ให้คนเดินทางถึงที่หมาย ในราคาที่เหมาะสม

หลังจากเปิดให้บริการ Ridesharing มาเกือบ 3 ปี ใน 3 เมือง พร้อมกับหลายเสียงตอบรับทำให้เราได้รู้ว่า

Uber ช่วยให้ผู้คนเดินทางได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะใกล้หรือไกล จากสถิติของเรา 9 ใน 10 ครั้งของการเรียกรถนั้นประสบผลสำเร็จ ไม่มีการปฏิเสธจุดหมายปลายทาง

Uber ช่วยให้ผู้เดินทางได้อย่างปลอดภัย ด้วยฟังก์ชั่นกว่า 10 อย่าง อาทิ รูปถ่ายคนขับ ทะเบียนรถ สีรถ หรือแม้แต่แชร์การเดินทางได้แบบ real-time

Uber มีระบบเรตติ้งหรือคะแนนดาวที่เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย เพราะผู้ใช้และคนขับสามารถให้คะแนนซึ่งกันและกันได้ นอกจากนี้เรายังมีทีมงานคอยช่วยเหลืออยู่ตลอด 24 ชั่วโมง

Uber เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งดีๆ ควรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เราจึงอยากขอความร่วมมือจากทุกคน ช่วยกันร่วมลงชื่อสนับสนุนให้รัฐบาลออกกฎหมายมารองรับบริการร่วมเดินทาง Ridesharing เพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการเดินทางของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากบริการร่วมเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

ลิงค์ลงชื่อสนับสนุน https://action.uber.org/th/