มินีแบมิตซูมิ และ NTT คอม คว้ารางวัลริเริ่มเมืองอัจฉริยะ จากกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศกัมพูชา

เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น (เอ็นทีที คอม) ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่นส์และการสื่อสารระหว่างประเทศในเครือของเอ็นทีที NYSE: NTT เปิดเผยถึงโครงการระบบไฟถนน LED ประสิทธิภาพสูงซึ่งติดตั้งโดย บริษัท มินีแบมิตซูมิ และบริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์

หลังจากร่วมสนับสนุนการวางระบบโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศและบริการคราวด์ จนได้รับรางวัลจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศกัมพูชา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยรางวัลนี้มอบให้กับโครงการที่ให้การสนับสนุนประเทศกัมพูชาในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการลดการใช้พลังงาน

NTT ระบบไฟถนน LED ประหยัดพลังงาน

โดยระบบไฟถนน LED ของ มินีแบมิตซูมิ นี้เป็นระบบเชื่อมต่อฟังก์ชั่นอัจฉริยะหลายๆ ฟังก์ชั่นด้วยระบบไร้สาย อาทิ ระบบตรวจจับสัญญาณขณะจอดรถ (Parking Sensors) และเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า ที่ได้รับการสนับสนุนจากระบบโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศและบริการคลาวด์ของ เอ็นทีที คอม ซึ่งระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงนี้สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึง 70%

เมื่อเปรียบเทียบกับระบบแสงสว่างแบบปล่อยประจุความเข้มสูง (High Intensity Discharge: HID) ซึ่งเกิดจากการประหยัดไฟของหลอด LED และฟังก์ชั่นการทำงานอย่างการปิดไฟและการหรี่ไฟถนนด้วยระบบการควบคุมแบบไร้สาย

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการแรกที่ได้รับเลือกในเดือนมิถุนายน ปี พศ. 2558 เพื่อรับการสนับสนุนทางการด้านเงินจากประเทศญี่ปุ่นภายใต้โครงการต้นแบบของ Joint Crediting Mechanism (JCM) การสนับสนุนทางการเงินนี้เพื่อช่วยเหลือโครงการที่สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในประเทศกำลังพัฒนาโดยการนำเสนอเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อการประหยัดพลังงานและการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่

ทั้งนี้เอ็นทีที คอม สนับสนุนการเติบโตของสภาพแวดล้อมแบบไอโอที (IoT) ที่เติบโตไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง โดยการให้บริการโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศครอบคลุม 196 ประเทศทั่วโลก และบริการคลาวด์คุณภาพสูง 14 แห่ง ใน 11 ประเทศ

เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ให้บริการคำปรึกษา การวางสถาปัตยกรรม ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และบริการคลาวด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ขององค์กรธุรกิจ บริการเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างพื้นฐานของเอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ที่มีอยู่ทั่วโลก

ซึ่งรวมไปถึงเครือข่าย IP Network ระดับ Tier-1 และ Arcstar Universal OneTM  VPN ซึ่งครอบคลุมถึง 196 ประเทศ/ดินแดน และศูนย์ข้อมูล(Data Center) ที่ปลอดภัยกว่า 140 แห่งทั่วโลก โซลูชั่นส์ของ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ โดยการผนึกกำลังของกลุ่มบริษัท เอ็นทีที ทั่วโลก ซึ่งรวมถึง Dimension Data, เอ็นทีที DOCOMO และ เอ็นทีที DATA