คนล้น!!! เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงาน Moving Forward เผยกลยุทธ์ความปลอดภัยขั้นสูงบนโลกไซเบอร์คลาวด์ระดับองค์กร

เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงาน “Moving Forward: Cybersecurity Strategy for Enterprise Cloud Adoption” เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ Royal Maneeya B, 2nd Floor, Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel เพื่อนำเสนอความรู้ ทิศทาง และแนวโน้มของความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ และแนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภายในองค์กร ซึ่งร่วมบรรยายโดย นายปริญญา หอมเอนก ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ไฮไลต์เด่นของงาน Moving Forward: Cybersecurity Strategy for Enterprise Cloud Adoption
  1. ปกป้องข้อมูล Information Protection – การเข้ารหัสเมล์ กำหนดสิทธิ์ การปกป้องข้อมูลในระดับ Encryption ไฟล์ป้องกันข้อมูลสูญหาย หรือเข้าถึงได้ Data Loss Prevention
  2. ปกป้องแบบเรียลไทม์ Advanced Threat Protection – ปกป้องเหนือชั้นอีกระดับด้วยการป้องกันมัลแวร์และไวรัสแบบเรียลไทม์ ป้องกันด้วยการคลิ๊กแบบ และ Malicious URLs และ Click Tracing
  3. ป้องกันปัญหาก่อนจะเกิดได้ Advanced Security Management – ระบุพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการใช้งาน (Abnormal Usage), เหตุการณ์ต่างๆ ที่เข้าข่ายการรุกราน สามารถตรวจสอบได้ง่าย
  4. ตรวจสอบย้อนหลังด้วย Advanced eDiscovery – ความสามารถในการทำ Audit ค้นหาคีย์เวิร์ด และลำดับความสำคัญของเนื้อหาที่จัดเก็บใน Office 365 เช่น E-mail, Attachments, SharePoint สามารถฝึกให้ระบบเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาได้ด้วยแบบ Machine Learning
  5. สอดคล้องตามมาตราฐาน Customer Lockbox – ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในคลาวด์ด้วยตัวผู้ใช้งาน สามารถกำหนดได้ว่าจะอนุญาตให้เข้าถึงเมื่อใด ช่วงเวลาใด เพื่อความมั่นใจและ Compilation สูงสุด

Moving Forward

ผู้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ธาชินี ปานสุด โทร. 02-727-4431 อีเมล์ : [email protected]