ธนาคารธนชาต วางใจเมโทรซิสเต็มส์ฯ เลือกใช้บริการโซลูชั่น Managed Services จัดการศูนย์แก้ไขปัญหา

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เลือกใช้โซลูชั่นบริการด้าน Managed Services ของ เมโทรซิสเต็มส์ฯ ในการบริหารศูนย์กลางรับแจ้งและแก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศให้แก่ผู้ใช้งานในบริษัท กลุ่มธนชาต ตามโครงการ Helpdesk & Onsite Support

โดย นายสมศักดิ์ มานะยิ่งเจริญ (แถวยืน ที่ 8 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานประจำที่ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ตามโครงการดังกล่าว

พร้อมทั้งมี นายพูลทรัพย์ พันธุสินธุ (แถวยืน – กลาง) รองผู้อำนวยการ IT End User Support ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ร่วมบรรยายให้ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะความรู้ที่สำคัญให้กับทีมบุคลากรตลอดงาน

สอบถามข้อมูลด้านบริการ “Managed Services” กรุณาติดต่อ กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น โทร.Call Center : 02-646-6500 อีเมล์ : [email protected]