TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

กสทช. รับรองผลการประมูล 5G เรียบร้อยแล้ววันนี้

5G
ภาพประกอบ : แฟ้มภาพการประมูล 5G

กสทช ประกาศรับรองการประมูลคลื่นความถี่ 5G ให้กับผู้ให้บริการทั้ง 3 ย่านความถี่ 700MHz, 2600MHz และ26MHz อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ เตรียมนัดแนะวางเงินงวดแรก พร้อมเร่งออกใบอนุญาติให้ทันช่วงราวเดือนกุมภาพันธื เพื่อเปิดบริการให้ทัน มีนาคมนี้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (19 ก.พ. 2563) ที่ประชุม กสทช. มีมติรับรองผลการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 2600 MHz และ 26 GHz ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz ที่สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการประมูลขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ. 2563 เรียบร้อยแล้ว ผลการประมูลรวม 3 คลื่นความถี่ เป็นเงินประมูลรวมทั้งสิ้น 100,521 ล้านบาท

โดยหลังจากนี้ ผู้ชนะการประมูลสามารถชำระเงินงวดแรกพร้อมวางแบงก์การันตีในส่วนที่เหลือได้ทันที จากนั้นสำนักงาน กสทช. จะได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ชนะการประมูล เพื่อให้ผู้ชนะการประมูลสามารถดำเนินการนำเข้าอุปกรณ์และติดตั้งได้ภายในเดือน ก.พ. และสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือน มี.ค. 2563

นายฐากร กล่าวว่า ผลการประมูลคลื่นความถี่รวม 3 คลื่นความถี่ เป็นเงินประมูลรวมทั้งสิ้น 100,521 ล้านบาทแบ่งเป็น คลื่นความถี่ 700 MHz เงินประมูลรวม 51,460 ล้านบาท คลื่นความถี่ 2600 MHz เงินประมูลรวม 37,434 ล้านบาท และคลื่นความถี่ 26 GHz เงินประมูลรวม 11,627 ล้านบาท

สำหรับผลการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz จำนวน 3 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 2×5 MHz ผู้ชนะการประมูล ได้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ชนะการประมูล 2 ชุดคลื่นความถี่ เงินประมูลรวม 34,306 ล้านบาท และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN ได้ 1 ชุดคลื่นความถี่ เงินประมูลรวม 17,154 ล้านบาท

ส่วนคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz มีผู้ชนะการประมูลจำนวน 19 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 10 MHz
ได้แก่ AWN ชนะการประมูล 10 ชุดคลื่นความถี่ เงินประมูลรวม 19,561 ล้านบาท และบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือ TUC ชนะการประมูล 9 ชุดคลื่นความถี่ เงินประมูลรวม 17,873 ล้านบาท

และคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz สำนักงาน กสทช. นำคลื่นความถี่มาประมูลทั้งสิ้น 27 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 100 MHz แต่มีผู้ประมูลทั้งหมด 26 ใบอนุญาต มีผู้ชนะการประมูล ดังนี้ AWN ชนะการประมูล 12 ชุดคลื่นความถี่ เงินประมูลรวม 5,345 ล้านบาท TUC ชนะการประมูล 8 ชุดคลื่นความถี่ เงินประมูลรวม 3,577 ล้านบาท ส่วนบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT ชนะการประมูล 4 ชุดคลื่นความถี่ เงินประมูลรวม 1,795 ล้านบาท และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด หรือ DTN ชนะการประมูล 2 ชุดคลื่นความถี่ เงินประมูลรวม 910 ล้านบาท