TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

ฮิตาชิ จัดแสดงนวัตกรรมผสานแนวคิด ‘พลังความสุข’

ฮิตาชิ

บริษัท ฮิตาชิ จำกัด และ บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย จำกัด ขนทัพบริการมาจัดแสดงสมาร์ทโซลูชั่นส์หลากหลายในงานประชุมและแสดงนวัตกรรมเพื่อสังคมของฮิตาชิ (Hitachi Social Innovation Forum) 2020 ณ กรุงเทพฯ เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการเตรียมความพร้อมของลูกค้าในประเทศไทยต่อความท้าทายแห่งโลกอนาคต

นายโยชิโตะ โคดามะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) กล่าวว่า ‘เรามีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านโครงการใหม่ๆ และสานต่อการส่งมอบสิ่งที่ดีในประเทศไทย เห็นได้จากการเปิดตัวศูนย์ Lumada เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ.2561 โดยมีเป้าหมายที่จะมีส่วนร่วมในการหารือร่วมกันมากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาความท้าทายในอนาคต

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนแรงขับเคลื่อนระดับชาติว่าด้วยนโยบาย “Thailand 4.0” เรายังมีเป้าหมายในการสร้างผลลัพธ์ที่แท้จริงให้เกิดขึ้นในสังคม โดยร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรในการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลแบบเพิ่มมูลค่าไปด้วยกัน

สอดรับกับแนวทางด้านการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลไทย เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจแบบเพิ่มมูลค่าอัจฉริยะ ฮิตาชิจะร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้างสรรค์โซลูชั่นส์ดิจิทัลเฉพาะทางต่อไป เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์แก่ประชาคมในพื้นที่และมีบทบาทในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของนโยบาย “Thailand 4.0”

ฮิตาชิ

โดยโซลูชั่นที่นำเสนอ มีความหลากหลายของทุกอุตสาหกรรม ทั้งทางด้านการเงิน ที่มีการนำเทคโนโลยีบล้อกเชนเข้ามาช่วยด้านการยืนยันเอกสาร ตลอดจนการพัฒนาโซลูชั่นเพื่อการชำระเงินที่มีความปลอดภัยและรวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะที่ด้านการขนส่ง มีระบบติดตามโลจิสติกส์ พร้อมการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านอีคอมเมิร์ซ ภายใต้การจัดการแบบ OmniChannel ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ฮิตาชิ

นอกจากนี้ในส่วนของอุตสาหกรรม ยังมีการจัดแสดงโซลูชั่นการจัดการผลิตแบบอัจฉริยะ โดยมีการนำแพลตฟอร์ม AIoT เข้ามาช่วยในการจัดอุปกรณ์ด้าน IoT ให้มีความฉลาดมากยิ่งขึ้น ทำให้เครื่องจักรสามารถสื่อสารกันเองและบอกต่อความต้องการมาสู่มนุษย์ เพื่อประสานการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ฮิตาชิ

และในส่วนของการรักษาสุขภาพ ฮิตาชิ ได้อวดโฉมเครื่องยิงอนุภาค ที่จะเข้ามาช่วยรักษาโรงมะเร็งในขั้นตอนการฉายแสง โดยระบุว่ามีความสามารถในการฉายแสงเฉพาะจุดแล้วเร่งอนุภาคให้เกิดประสิทธิภาพในก้อนมะเร็งโดยเฉพาะ ช่วยลดขั้นการสัมผัสเนื้อเยื่อในส่วนที่ไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบ ทำให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาไม่มีอาการแพ้หรือผมร่วง อันมีสาเหตุจากเซลล์บางส่วนตายจากการฉายแสงแบบเดิมๆอีกต่อไป

ฮิตาชิ

โดยงานประชุมและแสดงนวัตกรรมเพื่อสังคมของฮิตาชิ (HSIF) คือการประชุมและงานแสดงผลิตภัณฑ์หลักในระดับโลกของฮิตาชิ ที่มีผู้นำจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมทั่วภูมิภาค ภายใต้ธีมงานในปีนี้คือ “Powering Good, Powering Thailand” ซึ่งมีการจัดแสดงเทคโนโลยีด้านการผลิตอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ และการเงินอัจฉริยะเพื่อตอบสนองต่อนโยบาย “Thailand 4.0”

ฮิตาชิ

นอกจากนี้ในงานยังมีเวทีเสวนาในประเด็นที่ว่าด้วยนวัตกรรมเพื่อสังคมสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ได้อย่างไร โดยมีความน่าสนใจหลักอยู่ที่การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล ในด้านการผลิตและด้านการบริการสำหรับเมืองอัจฉริยะ รวมทั้งการนำเสนอบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในการแสวงหาซึ่งความสุขของมวลมนุษยชาติ โดย ดร. คาซุโอะ ยาโน (Kazuo Yano) ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI จากบริษัท ฮิตาชิ