TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

CAT คว้าคลื่น 700 MHz พร้อมพัฒนาโครงข่ายไอโอที

CAT

CAT ประมูลคลื่น 700 MHz จำนวน 10 MHz เดินหน้าประกาศแผนนำคลื่นพัฒนาบริการ ควบคู่โครงข่ายไอโอที พร้อมรองรับนโยบายรัฐพัฒนาคลาวด์กลางภาครัฐ ไทยแลนด์สมาร์ตซิตี้

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยว่าการประมูลได้คลื่น 700 MHz ในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญและ CAT เตรียมพร้อมแนวทางการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ใหม่ทันทีที่ได้รับใบอนุญาต โดยคลื่น 700 MHz ที่เป็นย่านความถี่ต่ำ CAT จะขยายเครือข่าย 4G/5G ให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึงเพิ่มมากขึ้นและยังเพิ่มขนาดความจุให้ลูกค้าสามารถใช้งานด้วยความเร็วที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ส่วนหนึ่งของความจุที่เพิ่มขึ้นจะใช้รองรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อเนื่องได้หลังจากใบอนุญาตการใช้คลื่น 850 MHz สิ้นสุดลงในปี 2568 ซึ่งนอกจากจะรองรับลูกค้า my by CAT ในปัจจุบันได้แล้วยังสามารถรองรับผู้ใช้บริการเพิ่มเติมได้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ

อีกทั้งยังสามารถเปิดให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กเช่าใช้แบบ MVNO (Mobile Virtual Network Operator) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์ในที่สุด ทั้งนี้การขยายพื้นที่ให้บริการบนคลื่น 700 MHz สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วจากเสาโทรคมนาคมที่มีอยู่เดิมกว่า 20,000 ต้น

“CAT ยังคงมีภารกิจในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและโทรคมนาคมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ เพื่อรองรับทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ให้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีในการพัฒนามิติต่าง ๆ อย่างหลากหลาย รวมทั้งดึงดูดนักลงทุนต่างชาติที่มีศักยภาพสูงให้เกิดความเชื่อมั่นและเข้ามาลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรและประเทศ

เช่น โครงการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ สมาร์ตซิตี้ ดาต้าเซนเตอร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งโครงข่ายไอโอที ซึ่งโครงการต่าง ๆ เหล่านี้มีความสำคัญที่ CAT ต้องเร่งพัฒนาให้สำเร็จและทั่วถึงเนื่องจากเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภาคส่วนอื่น ๆ ของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล”