นายดาร์เรน การ์วูด หัวหน้าธุรกิจจีอี พาวเวอร์ เซอร์วิส ของจีอี ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

GC ต่ออายุ GE 10 ปี ควบดูแลพร้อมติดตั้งโซลูชั่น APM

GE รับสัญญาดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ รุ่น GE Frame 6B และรุ่น GE Frame 5 ยาวต่อเนื่อง 10 ปี จาก พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC พร้อมติดตั้งระบบการจัดการ APM เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดูแล เล็งต่อสัญญาทั้งกลุ่ม PTT กว่า 29 เครื่อง ตั้งเป้าปีนี้กวาดสัญญาเพิ่มเกือบ 50 เครื่อง

นายดาร์เรน การ์วูด หัวหน้าธุรกิจจีอี พาวเวอร์ เซอร์วิส ของจีอี ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า PTTGC เป็นลูกค้ารายแรกๆของเราในการวางระบบโซลูชั่นการจัดการเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ โดยนับตั้งแต่มีการใช้งานครั้งแรกในราวปี พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา

และครั้งนี้เป็นการต่อสัญญาการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงที่ครอบคลุมเครื่องทั้งหมด 9 เครื่อง ในรุ่น GE Frame 6B และรุ่น GE Frame 5 และในรุ่น GE Frame 6B จะมีการพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของเทคโนโลยีการจัดการด้วย IIoT โดยจะติดตั้งเซ็นเซอร์ พร้อมระบบการจัดการ APM (Asset Performance Management) ในเครื่องรุ่นนี้ที่มีอยู่ 6 เครื่อง

ซึ่งจะทำให้เครื่องสามารถแสดงข้อมูลทั้งระดับการใช้งาน ประสิทธิภาพ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ได้ ความพร้อมของเครื่อง ตลอดจนข้อมูลการซ่อมบำรุงที่แม่นยำ โดยเครื่องจะวิเคราะห์การทำงานจากข้อมูลที่เก็บได้จากเซ็นเซอร์อย่างละเอียด และคำนวนระยะเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มีโอกาสจะเสียล่วงหน้า ทำให้สามารถวางแผนการซ่อมและลดระยะเวลาการปิดเครื่องเพื่อทำการซ่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขณะที่ผู้ควบคุมสามารถดูค่าต่างๆได้ผ่านระบบ แดชบอร์ดจากแท็บเล็ตหรือแลปท้อป ซึ่งโซลูชั่นดังกล่าว รองรับทั้งระบบคลาวด์ และการเชื่อมต่อภายในองค์กรเอง ทำให้ปลอดภัยจากการแทรกแซงระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถเช็กค่าต่างๆได้จากทุกที่ทั่วโลก ทำให้สะดวกมากขึ้น

โดยการติดตั้งระบบทั้ง 6 เครื่องในพื้นที่ โรงโอเลฟินส์ หน่วยที่1 ของ GC ในนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในช่วงกลางปี 2562 ซึ่งสัญญาดังกล่าวครอบคลุมการดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซยาวไปถึง ค.ศ. 2032 และขยายระยะเวลาการตรวจสอบจากเดิม 3 ปี เป็น 4 ปี ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติการลงได้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้บริษัทในกลุ่ม ปตท. มีการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซของ GE เป็นจำนวนทั้งสิ้น 29 เครื่อง ซึ่งคาดว่าจะมีการต่อสัญญาการดูแลรักษาเครื่องทั้งกลุ่มในปีนี้ โดย GE ได้ร่วมงานกับ กลุ่ม ปตท. ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มาตั้งแต่ปี 2532 โดยสัญญา Multi-Year Agreement (MYA) กับ GC ฉบับแรกเริ่มตั้งแต่ปี  2552 และเมื่อขยายเวลาไปอีก 10 ปี MYA นี้จะสิ้นสุด ณ ปี 2575

นายดาร์เรน กล่าวเสริมว่า ขณะที่รายอื่นนอกเหนือกลุ่ม PTTGC แล้ว ภายในปีนี้เรายังตั้งเป้าที่จะต่อสัญญากับลูกค้าอีกราว 4-5 ราย ซึ่งเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ 15-20 เครื่องในประเทศไทย โดยประเทศไทยเป็นกลุ่มประเทศอันดับต้นๆในอาเซียนมีมีการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซนี้ และทั้งภูมิภาคคาดว่าจะมีอยู่ราว 120 เครื่อง

และหากมองตลาดในภูมิภาคนี้ พบว่าการเติบโตเพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล ในการดูแลรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีการเติบโตเป็นอย่างมาก ซึ่งมีทั้งกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงเร็ว และกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงช้า อีกทั้งยังมีปัจจัยจากการกำหนดนโยบายของภาครัฐอย่างประเทศไทย ที่มี ดิจิทัลไทยเแลนด์ 4.0 เข้ามากระตุ้นให้เกิดการใช้งาน Big Data มากขึ้น

ซึ่งโซลูชั่น Asset Performance Management เป็นหนึ่งในรูปแบบ IoT ในภาคอุตสาหกรรมที่มีการนำ Big Data มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีการใช้เซ็นเซอร์รูปแบบต่างๆในการวัด และส่งค่าทั้งหมดเพื่อวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อพยากรณ์ประสิทธิภาพการทำงานตามคุณลักษณะจริง ลดการซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด ทำให้ลดต้นทุนได้อย่างน้อย 15% หากคิดเฉพาะส่วนของการเปลี่ยนอะไหล่ทดแทน

อีกทั้ง APM ยังเป็นโซลูชั่นที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซของจีอีเท่านั้น แต่ยังสามารถติดตั้งโซลูชั่นนี้เข้ากับเครื่องยี่ห้ออื่นๆ เพื่ออัปเกรดให้สามารถใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างสะดวกมากขึ้น แต่กระนั้นระบบ Asset Performance Management ก็เหมาะกับการใช้งานเพียงแค่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซเท่านั้น เนื่องจากระบบเครื่องที่ต่างกันอาจมีปัจจัยที่เกิดขึ้นต่างกันนั่นเอง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จีอี ประเทศไทย