สุรางคณาไม่ต่ออายุผอ. ETDA ใหม่เล็งเส้นทางการเมือง

“สุรางคณา” เตรียมลงจากตำแหน่งผู้อำนวยการ ETDA ในเดือนมิถุนายนนี้ แม้กฎหมายใหม่ให้ต่ออายุได้ เตรียมออกไปทำงานกับเอกชนด้านการสร้างแพลตฟอร์ม เพื่อพัฒนาประเทศ ก่อนจะเข้าสู่วงการการเมืองในอีก 2 ปีนับจากนี้

สำหรับแผนงานประจำปี 2562 ของ ETDA ที่วางไว้นั้นจะเป็นการเตรียมความพร้อมรับความท้าทายเพื่อยกระดับการทำงานตาม พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ที่กำหนดบทบาทชัดเจนในการเป็นผู้กำกับดูแลในเชิงการประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล และไซเบอร์ ซิเคียวริตี้

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA กล่าวว่า ในเดือนมิ.ย.นี้ จะครบวาระในการดำรงตำแหน่งผอ.ETDA ซึ่งนับว่าตนเองได้ดำรงตำแหน่งนี้มาเป็นเวลา 8 ปี จำนวน 2 วาระๆ 4 ปี ซึ่งแม้ว่าตาม พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ … ) พ.ศ. … )ฉบับใหม่

ให้ผอ.คนเก่าสามารถต่ออายุได้ อีก 2 วาระ ก็ตาม แต่ตนเองเห็นว่าองค์กรมีความเข้มแข็งแล้ว จึงอยากเปิดโอกาสให้มีคนใหม่เข้ามาบริหารงานบ้าง ส่วนตนเองนั้นตั้งใจว่าจะออกไปทำงานกับเอกชนที่เกี่ยวกับการสร้างแพลตฟอร์มใหญ่ไปให้ประเทศซึ่งเป็นสิ่งท้าทายที่น่าทำ ก่อนที่อีก 2 ปีข้างหน้า อาจจะมีความสนใจในการลงเล่นการเมือง

สำหรับแผนงานประจำปี 2562 นี้ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมรับความท้าทายเพื่อยกระดับการทำงานตาม พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ … ) พ.ศ. … ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อ เดือน ม.ค.2562 นั้น ETDA จะทำหน้าที่ด้านการกำหนดมาตรฐานด้านต่างๆ

เพื่อรองรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ดิจิทัล ไอดี โดยการกำกับดูแลนั้นที่จะเป็นการออกมาตรฐานนั้น อาจจะมีความคาบเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของโอเพ่น กอฟเวอร์เมนต์ และการทำดาต้า แชร์ริ่ง

รวมถึงเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะด้วย จึงต้องมีการวางบทบาทที่ชัดเจน ในการเป็นผู้กำกับดูแลในเชิงการประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล และไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ที่มีร่างกฎหมายเฉพาะเข้ามาดูแล

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแล้วมีอย่างน้อย 2 ธุรกิจบริการที่ควรผลักดันให้มีการกำกับดูแลโดยเร็ว เรื่องแรกได้แก่ การกำกับดูแลผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนอกจากการยกระดับของผู้ประกอบการแล้ว ยังทำให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างระบบในทางเทคนิคของผู้ให้บริการแต่ละราย

โดยธุรกิจบริการดังกล่าวถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น

ธุรกิจบริการที่ 2 ได้แก่ การให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันถือเป็นระบบที่มีความสำคัญต่อขั้นตอนการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมากจึงมีความจำเป็นต้องดู และเพื่อให้การประกอบธุรกิจดังกล่าวมีระบบที่มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย

ซึ่งการทำให้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือ คือภารกิจหลักของการรักษาและเสริมจุดแข็งของ ETDA ซึ่งบทบาทที่ท้าทายในการพัฒนาอีคอมเมิร์ซไทย นอกเหนือจากการเข้ามาของบริษัทข้ามชาติแล้ว การสร้างงาน สร้างอาชีพให้คนไทย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นจากการใช้สมาร์ทโฟนเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก

“ตัวเลขมูลค่าอีคอมเมิร์ซที่เติบโตต่อเนื่องมาหลายปี โดยในปีที่ผ่านมาโตถึง 14.04% ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมีโลคอล แพลตฟอร์มของตัวเอง จึงเป็นที่มาของโครงการ “ยัง ทาเลนจ์”

ซึ่งเป็นที่ที่รวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการ ไปจนถึงการเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และตั้งเป้าให้เป็นศูนย์กลางที่ทั้งเวิร์กฟอร์ซ และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถนำไปใช้ต่อยอดและพัฒนาธุรกิจได้”

อย่างไรก็ตาม ในยุคดิจิทัล ดิสรัปชั่นที่มีการเติบโตมูลค่าอีคอมเมิร์ซที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อีกด้านหนึ่งก็เกิดปัญหาจากการซื้อขายสินค้า และบริการทางออนไลน์ ซึ่งETDAเองไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยที่ผ่านมามีการแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212OCC ของETDAเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

จากสถิติข้อมูลในปี 2560 มีจำนวน 9,987 ครั้ง เป็น 17,558 ครั้ง ในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า โดยพบว่า เกิดจากการซื้อสินค้าแต่ได้รับของไม่ตรงสเปก ผิดสี ผิดขนาด หรือไม่ได้รับสินค้า อีกทั้งยังมีผลกระทบในเรื่องการซื้อขายสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือไม่มีมาตรฐาน

ทำให้ผู้ซื้อสินค้าได้รับอันตรายไปกระทั่งเสียชีวิต รวมถึงความยุ่งยากในการได้รับการชดเชยเยียวยาเมื่อเกิดปัญหา ดังนั้น ในปีนี้ETDAก็จะเข้ามากำกับดูแลในส่วนนี้อย่างเข้มข้นมากขึ้นเพื่อปกป้องผู้บริโภคออนไลน์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA