นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ซีดีจี

ซีดีจีเล็งเจาะภาครัฐด้วย Smart Government ตั้งเป้าโต 10%

กลุ่มบริษัทซีดีจีตั้งเป้าเติบโตในปีนี้ 10% พร้อมรุกตลาดภาครัฐด้วยบิ๊กเดต้า IoT ซิเคี้ยวริตี้ หวังดันภาครัฐเข้าสู่ Smart Government

นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ซีดีจี กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจในปีนี้ซีดีจียังคงมุ่งธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ System Integrator เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เร็วและใหม่ขึ้นทุกวัน ด้วย 3 จุดเด่นโซลูชันที่จะเข้ามาสนับสนุนการทำงานให้กับองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

ได้แก่ 1. Big Data / Data Analytics 2. IoT และ 3. Privacy/ Security โดยเฉพาะในส่วนของ Big Data และ Data Analytics ซึ่งภาครัฐและเอกชนยังไม่ได้นำข้อมูลที่มีอยู่มหาศาลมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในขณะที่ข้อมูลเหล่านั้นเองคือโอกาสที่สามารถนำมาจัดการและรวบรวมให้เป็นหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ได้อีกมาก

ในขณะเดียวกันเทรนด์ในการพัฒนาเมืองของภาครัฐสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีใหม่อย่าง IoT ในการบูรณาการเข้ากับระบบ เสริมด้วยงาน e-citizen services เพื่อการบริการประชาชนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเมื่อข้อมูลกลายเป็นหัวใจของการทำงาน Privacy/ Security หรือการจัดการระบบการเข้าถึงข้อมูลและการปกป้องข้อมูล

จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกหน่วยงาน โดยทั้งหมดนี้จะเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้การผลักดันให้เกิดเป็นโซลูชันใหม่ ๆ เพื่อตอบทุกโจทย์ความต้องการให้ลูกค้า ปัจจุบันซีดีจีมีลูกค้าภาครัฐอยู่ที่ 90%

Smart Government

“ซีดีจี ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเดินหน้างานดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน โดยนำจุดแข็งด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงานสนับสนุนภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ สร้างการเชื่อมต่อและการทำงานร่วมกัน รวมทั้งผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ก้าวสู่ความเป็น Smart Government

และให้การสนับสนุนในด้าน e-citizen service solutions เพื่อการบริการประชาชนที่ดีขึ้นผลักดันประเทศผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสังคมที่ดีขึ้น และเพื่อความก้าวหน้าของประเทศ เป็นหลักสำคัญ”

นายนาถ กล่าวว่า ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทำให้ทุกภาคส่วนมีการปรับตัวเพื่อสอดรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยปัจจุบันจะเห็นได้จากการ transform ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่ต่อเนื่องและชัดเจนขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการร่วมกันผลักดันของทุกภาคส่วนตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศสู่ Thailand 4.0 ซึ่งทั้งหมดจะเป็นโอกาสที่ดีในการทำตลาดของซีดีจี

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัทซีดีจี