ยิบอินซอย ระดมสมองครั้งใหญ่ พร้อมรุกตลาดไอโอทีและบิ๊กดาต้า

ยิบอินซอย จัดงานสัมมนาประจำปี Kick Off 2018: Jumping on S-Curve มุ่งระดมสมองพนักงานยิบอินซอยสาย Enterprise Solutions กว่า 400 คน เน้นสร้างความสามัคคี สร้างผลงานความความสำเร็จให้กับลูกค้า พร้อมเผยความสำเร็จขององค์กรในปี 2560 และประกาศทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2561 ที่จะมุ่งนำเสนอสินค้าและโซลูชันใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องไอโอทีและบิ๊กดาต้า

นายสุภัค ลายเลิศ กรรมการอำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด กล่าวว่าสำหรับทิศทางธุรกิจในปีนี้ของยิบอินซอยนั้น เน้นนำเสนอสินค้าและโซลูชันใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องไอโอทีและบิ๊กดาต้าเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินทรัพย์ในองค์กรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

โดยได้มีการพัฒนาโซลูชันใหม่จะต้องได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลามีการขยายผลไปยังธุรกิจเครือข่ายเคลื่อนที่ (Mobile Network) เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของตลาดโลก

รวมไปถึงการพัฒนาเรื่องบุคลการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการเทคโนโลยีครบวงจร ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรเจ้าของเทคโนโลยีระดับโลกว่าเป็นเอสไอที่สามารถตอบโจทย์ทุกธุรกิจให้ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายและช่วยเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ยิบอินซอยมาองว่า บุคลากร เป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดขององค์กร โดยให้ความสำคัญมากขึ้นในการก้าวไปสู่การพัฒนาบุคลารที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กรมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาธุรกิจของยิบอินซอยมีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทุกปี ให้บริการด้านไอทีให้กับทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน”

“ทั้งส่วนที่เป็นกลุ่มลูกค้ารายเก่าในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร และอุตสาหกรรมแก๊สและน้ำมัน อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ตลอดจนตลาดใหม่อย่าง AEC เพิ่มขึ้นด้วย”