เวอร์คอน เอส ผ่านการทดสอบฆ่าเชื้อไวรัสอหิวาต์สุกรแอฟริกัน

การระบาดของโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน (African Swine Fever : ASF) ในเขตยุโรปตะวันออกและยุโรปกลางและได้สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเป็นอย่างมาก บริษัท แลนเซสส์ ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมสารเคมีพิเศษของโลก (specialty chemicals) จึงได้นำ ‘เวอร์คอน เอส’ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสในฟาร์มเลี้ยงสุกรได้เป็นผลสำเร็จ

โดย ‘เวอร์คอน เอส’ ผ่านการทดสอบแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสโรค ASF จากสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์ เมืองไพร์ไบรท์ (Pirbright) ประเทศอังกฤษ โดยผลการทดสอบพบว่าเวอร์คอน เอส ที่ความเข้มข้น 1:800 (ผลิตภัณฑ์ 1 ส่วนต่อน้ำ 800 ส่วน)สามารถฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้มีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์และอยู่ในอุณหภูมิต่ำ (4˚C) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับ ”การใช้งานจริง” ในสภาพแวดล้อมของฟาร์มสุกร

นายสเตฟาน โช (Stephan Cho) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของส่วนงานผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ในหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อการป้องกัน (Material Protection Products : MPP) ของบริษัทแลนเซสส์ ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯไว้ว่า “นอกจากนี้ แลนเซสส์ยังสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาการของโรคอหิวาต์สุกร

รวมไปถึงให้การแนะนำเกี่ยวกับการจัดการระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity) ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงพาหะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหมูป่าและสัตว์อื่นๆ ยานพาหนะ โรงเรือน และสุขอนามัยส่วนบุคคล”

‘เวอร์คอน™ เอส’ ยังถือเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และได้มีบทบาทสำคัญในระบบ biosecurity นานกว่า 30 ปี จนมักถูกเลือกให้เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อตัวแรกๆสำหรับการฆ่าเชื้อ พื้นผิวต่างๆในฟาร์ม ไม่ว่าจะเป็นโรงเรือน อุปกรณ์ และมีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนไปกับยานพาหนะต่างๆอีกด้วย

ASF ยังคงเป็นโรคที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจให้กับผู้เลี้ยงสุกรในยุโรป โดยมีอัตราการป่วยและอัตราการตายสูง โรคนี้ยังไม่มีวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพหรือมีวัคซีนจำหน่ายในท้องตลาด ดังนั้นเพื่อการป้องกันโรคที่ดีสุด สัตวแพทย์จึงแนะนำให้มีการเพิ่มความเข้มงวดของระบบ biosecurity ให้มากขึ้น

ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

นอกจากจะถูกจัดเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพและได้รับความไว้วางใจจากหลายหน่วยงานทั่วโลก ความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานก็เป็นสิ่งสำคัญที่เวอร์คอน™ เอส ให้ความใส่ใจ โดยผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มสามารถใช้เวอร์คอน™ เอส โดยสวมใส่ชุดป้องกันร่างกายทั่วไปได้

หากต้องการข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เวอร์คอน™ เอส และระบบ biosecurity สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.virkon.com

ทั้งนี้หน่วยธุรกิจ MPP ของบริษัทแลนเซสส์เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Performance Chemicals segment ซึ่งมียอดขายถึง 2.1 พันล้านยูโร (84 พันล้านบาทที่อัตราแลกเปลี่ยน 40 บาทต่อหนึ่งยูโร) ในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา