ทีโอทีเตือนระวัง ‘แก๊งคอลเซ็นเตอร์’ อ้างศูนย์บริการลูกค้าล้วงข้อมูลส่วนตัว

ทีโอที เตือนลูกค้าอย่างหลงเชื่อ ‘แก๊งคอลเซ็นเตอร์’ โทรไปหลอกถามข้อมูล เผยไม่มีไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลจากผู้ใช้บริการเกี่ยวกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลส่วนบุคคล อย่าได้หลงเชื่อและอย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยเด็ดขาด พร้อมบอกวิธีทวงหนี้ตามแบบฉบับของทีโอทีต้องมี 3 ขั้นตอน

นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ทีโอที แจ้งเตือนลูกค้ากรณีมีแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างศูนย์บริการลูกค้า บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยโทรศัพท์หาผู้ใช้บริการและแจ้งว่าจะถูกตัดสัญญาณและค้างชำระค่าบริการ รวมไปถึงสัญญาณเกิดปัญหา

โดยจะให้ผู้ใช้บริการแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนของลูกค้าหรือขอข้อมูลส่วนบุคคล และให้ไปชำระค่าบริการไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสัญญาณ

บมจ.ทีโอที ขอยืนยันว่า บมจ.ทีโอที ไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลจากผู้ใช้บริการเกี่ยวกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลส่วนบุคคลแต่ประการใด อย่าได้หลงเชื่อและอย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยเด็ดขาด

สำหรับมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการติดต่อผู้ใช้บริการที่ค้างชำระค่าบริการทั้งในพื้นที่นครหลวงและภูมิภาค บมจ.ทีโอที ได้กำหนดหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 และตามประกาศของ กสทช. เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

1.การส่งข้อความเสียงผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR : Interactive voice respond) ไปยังเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่ของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นการแจ้งให้ลูกค้ารับฟังข้อความเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการสนทนาโต้ตอบกับลูกค้าหรือไม่มีการให้กดเลือกเมนูแต่อย่างใด

2.การส่งข้อความสั้น SMS ไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้

3.การส่งหนังสือแจ้งเตือนยอดค่าใช้บริการค้างชำระการติดตามทวงถามทางโทรศัพท์ในรายที่ได้แจ้งตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 และได้ระงับสัญญาณการโทรออกและโทรเข้าแล้ว โดยตาม พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ฯ กำหนดให้ติดตามได้วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น. และวันหยุดราชการ เวลา 08.00-18.00 น.

นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตเกิดปัญหา ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งเพียงหมายเลขบริการ

โดยไม่ต้องแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน แต่อย่างใด ได้ที่ TOT Contact Center 1100 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ที่ Facebook Fan page “@TOTPublic” หรือ http://www.tot.co.th หรือ e-mail : [email protected] หรือ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที

ดังนั้นจึงขอให้ผู้ใช้บริการอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ทั้งนี้หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ TOT Contact Center 1100 ตลอด 24 ชั่วโมง