ทีโอทีจ้างทรีเพย์อัปเกรดระบบชำระเงินออนไลน์ก่อนขยาย ePayment

ทีโอทีจับมือทรีเพย์เซ็นสัญญาพัฒนาระบบชำระเงินออนไลน์กับผู้ประกอบการและร้านค้าผ่านระบบ TOT ePayment เพื่อเชื่อมเข้ากับระบบ Payment Gateway ให้ครอบคลุมทุกช่องทางการจ่ายเงินของทรีเพย์ คาดว่าจะสามารถรองรับปริมาณธุรกรรมทางการเงินได้มากกว่า 100,000 ธุรกรรม/เดือน

เผยปีที่ผ่านมามีการทำธุรกรรมผ่านเพย์เมนต์เกตเวย์รวม 300,000 ธุรกรรม มีปริมาณเงินผ่านระบบดังกล่าวมากกว่า 200 ล้านบาท/ปี

บริษัท ทรี เพย์ เป็นบริษัทในความร่วมมือระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), บริษัท เอส เค เทเลคอม จำกัด และ บริษัท เอ็นเอชเอ็น เคซีพี คอร์ปเปอเรชั่น จากประเทศเกาหลี ประกอบธุรกิจให้บริการด้านระบบการรับชำระเงินออนไลน์

ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เกิดจากการเป็นพันธมิตรกันระหว่างกสท และทีโอที ที่จะร่วมกันใช้เทคโนโลยีที่เข้มแข็งของแต่ละฝ่ายมาร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ โดย TOT ePayment เป็นระบบที่ ทีโอที ได้พัฒนาเพื่อรองรับการรับชำระค่าสินค้าและบริการออนไลน์ (Bill Payment) ของ ทีโอที ผ่านเว็บไซต์

นางสาวจันทนา เตชะศิรินุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจไอดีซีและคลาวด์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทีโอทีได้ร่วมธุรกิจกับทรีเพย์ ในการเปิดให้บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบ โดยเชื่อมต่อกับ Payment Gateway ของทรีเพย์

เพื่อเป็นการขยายธุรกิจด้านการรับชำระเงินออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการและร้านค้าต่างๆ (External Merchant) โดยต่อยอดจากธุรกิจหลักด้านโทรคมนาคม ซึ่งที่ผ่านมามีจำนวนธุรกรรมประมาณ 300,000 ธุรกรรมต่อปี มีปริมาณเงินผ่านระบบดังกล่าวมากกว่า 200 ล้านบาท

โดยการขยายไลน์ธุรกิจด้านการรับชำระเงินออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการและร้านค้าต่างๆ ในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนองนโยบายสังคมไร้เงินสด (Cashless) ของรัฐบาล โดย ทีโอที ได้พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ให้สามารถครอบคลุมทุกช่องทางการจ่ายเงิน และรองรับปริมาณธุรกรรมทางการเงินได้มากกว่า 100,000 ธุรกรรม/เดือน และจะสามารถรองรับบริการใหม่ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น

“ทีโอที มีแผนที่จะเปิดให้บริการเว็บไซต์ตลาดนัดออนไลน์ (Market Place) สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยในท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่วประเทศ เป็นการต่อยอดโครงการเน็ตประชารัฐของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการเพิ่มโอกาสและเพิ่มรายได้ด้วยการเป็นสังคมไร้เงินสด

กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น สามารถรองรับการทำธุรกรรมซื้อขายและชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์”

ด้านนายสุวิชา นะลิตาประธานเจ้าหน้าที่บริษัท ทรีเพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัท ทรี เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การร่วมมือในครั้งนี้พรีเพย์จะเข้าไปช่วยเสริมระบบเดิมที่ทีโอทีทำอยู่แล้วในเบื้องต้น ก่อนที่จะพัฒนาให้เป็นระบบเดียวกันกับของทีเพย์ที่มีเทคโนโลยีการรับชำระเงินที่มีประสิทธิภาพสูง

และมีมาตรฐาน PCI DSS ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดสำหรับการจัดการและบริหารข้อมูล โดยผู้ใช้บริการที่ใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตจะลงทะเบียนด้วยระบบรักษาความปลอดภัยแบบ 3D-Secure ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของเครือข่ายผู้ให้บริการที่บริษัทสมาชิกกำหนด

โดยการเป็นพันธมิตรร่วมกันในครั้งนี้จะเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการที่จะพัฒนาการซื้อขายออนไลน์ที่ได้มาตรฐานของประเทศไทยและสร้างมั่นใจให้กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งทีโอทีจะสามารถร่วมมือกับพันธมิตรที่ทรีเพย์มีอยู่ในการต่อยอดธุรกิจการชำระเงินไปสู่รูปแบบที่หลากหลาย และน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิม