ดีอีลงพื้นที่ จ.อุดรธานี ระดมสมอง Startup ก่อนดันขึ้น Smart City

กระทรวงดิจิทัลฯ จับมือ DEPA ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ดึง ม.ราชภัฏอุดรธานี กลุ่ม Startup และ Smart Udon Maker ร่วมพัฒนา Smart City ภาคอีสาน หลังเล็งเห็นศักยภาพว่าจะสามารถพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะได้ไม่ยาก เพราะประชากรมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีค่อนข้างมาก

การดำเนินงานผลักดันเมือง Smart City ของภาครัฐยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกระทรวงดีอีได้ลงพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานีพร้อมทั้งระดมสมองหัวกะทิในกลุ่มสตาร์ทอัพ โดยใช้พื้นที่ Co-Working Space ที่เป็นทางการหนึ่งแห่งของจังหวัด คือ Smart Hub (ในพื้นที่ตลาดปรีชา) เป็นจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มและจัดประชุม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลในกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง และยกระดับให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองอัจฉริยะแห่งต่อไป ตามโครงการ Smart City ปี 62

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในการร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลในพื้นที่ ด้วยการส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่ม Digital Startup และ Smart Udon Maker ทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งการประชุม ระดมสมอง เพื่อช่วยผลักดันให้จังหวัดอุดรธานีเป็นหนึ่งใน Smart City ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดเศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกจังหวัดหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันมีอัตราการเติบโตของกลุ่ม Digital Startup ในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายของ Digital Startup กับจังหวัดใกล้เคียง”

“ประกอบกับคนในพื้นที่มีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการสนับสนุนให้คนเหล่านี้หันมาสนใจและพัฒนาให้เกิดการใช้งานจริง จึงเป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ทุกอย่างสอดคล้องไปด้วยกัน และเป็นตัวขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมายต่อไป”

ทั้งนี้การระดมสมองและจัดประชุมในเรื่องต่างๆ จะใช้ Co-Working Space เป็นสถานที่ในการรวมกลุ่มจัดประชุมหารือระดมสมอง และเป็นส่วนหนึ่งของ Eco-System เพื่อให้เกิดบรรยากาศการขับเคลื่อนและการดำเนินงาน

โดยจังหวัดอุดรธานี มี Co-Working Space ที่เป็นทางการหนึ่งแห่งและถือเป็นแห่งแรกของจังหวัดอุดรธานี คือ Smart Hub (ในพื้นที่ตลาดปรีชา) 322/19 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งสามารถใช้เป็นพื้นที่ทำงานผลักดันให้เกิดความคิดร่วมกัน(Working Space) สำหรับคนทุกเพศทุกวัย