บราเดอร์ ส่งสแกนเนอร์ 2 รุ่นใหม่ขยายส่วนแบ่งตลาดกลุ่มองค์กร

บราเดอร์ มั่นใจตลาดสแกนเนอร์ยังเติบโตได้อีกมาก หลังมองเห็นการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ Outsourcing ด้านการจัดการเอกสารที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมส่งสแกนเนอร์ 2 รุ่น ขยายส่วนแบ่งในกลุ่มลูกค้าองค์กรด้วยการนำเสนอนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในยุคเครือข่าย

นายกฤษฏภพ ศรีขาว ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์-เครื่องสแกนเนอร์ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บราเดอร์มั่นใจว่าตลาดสแกนเนอร์ยังเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากกลุ่มธุรกิจ Outsourcing ด้านการจัดการเอกสารมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ประกอบกับที่่ผานมาธุรกิจสแกนเนอร์ของบราเดอร์มีอัตราการเติบโตได้สูงถึง 10% ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของตลาดรวมที่มีค่าเฉลี่ยประมาณ 5% ของกลุ่มตลาดเครื่องสแกนเนอร์แบบ Feed กระดาษขนาด A4 อย่างรวดเร็ว

“บราเดอร์ก้าวสู่การเป็น 1 ใน 2 แบรนด์ผู้นำตลาดอย่างรวดเร็ว ซึ่งนับจากนี้จะมีการแข่งขันด้านนวัตกรรมเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพราะหัวใจสู่ความสำเร็จของธุรกิจสแกนเนอร์คือ ความแม่นยำ ความคมชัด ที่มาพร้อมกับความรวดเร็ว ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน

บราเดอร์จึงได้นำเสนอสแกนเนอร์ใหม่ 2 รุ่นล่าสุด ADS-2200 และ ADS-2700W ด้วยนวัตกรรม Network และ WIFI โดยจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ในแบบโซลูชัน ต่อยอดการทำงานที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น”

กลยุทธ์การทำตลาดในครั้งนี้จะเป็นการขยายส่วนแบ่งในกลุ่มลูกค้าองค์กรด้วยการนำเสนอนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานและเติมเต็มความต้องการในยุคเครือข่าย ซึ่งนับว่าเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ในส่วนของงานด้านบริการหลังการขายนั้นปัจจุบัน บราเดอร์ มีศูนย์บริการทั่วประเทศรวม 141 แห่ง แบ่งเป็นศูนย์บริการที่บริหารโดยบราเดอร์ในแต่ละภูมิภาคจำนวน 5 แห่ง และศูนย์บริการแต่งตั้งซึ่งบริหารงานโดยตัวแทนแต่งตั้งจำนวน 136 แห่ง

สำหรับสแกนเนอร์ของบราเดอร์ 2 รุ่นใหม่ ประกอบด้วย รุ่น ADS-2200 สแกนเนอร์ความเร็วสูง โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีการสแกน Dual CIS รองรับการสแกนเอกสารตั้งแต่ขนาดนามบัตรไปจนถึงกระดาษจดหมายขนาดยาว สามารถสแกนแบบ 2 หน้าได้จากการฟีดกระดาษเพียงครั้งเดียว

ความเร็วในการสแกนสูงสุด 35 แผ่นต่อนาที (Simplex) และ 70 หน้าต่อนาที (Duplex) ความละเอียดสูงสุดในการสแกนเท่ากับ 1200×1200 dpi สามารถเลือกเก็บเอกสารที่สแกนไว้ใน USB แฟลชไดรฟ์ โดยไม่จำเป็นต้องต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำหน่ายในราคา 18,900 บาท

และ ADS-2700W สแกนเนอร์ความเร็วสูงที่มีคุณสมบัติเหมือนกับรุ่น ADS-2200 แต่เพิ่มการรองรับการเชื่อมต่อผ่านเน็ตเวิร์คและระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อตอบโจทย์การทำงานในรูปแบบองค์กรได้มากยิ่งขึ้น จำหน่ายในราคา 22,900 บาท