รมว.ดิจิทัลฯ ระดมสมอง Big Data เร่งบูรณาการข้อมูลทั่วประเทศ

รมว.ดิจิทัลฯ ระดมหน่วยงานเกี่ยวข้อง Workshop เร่งเครื่อง Big Data จุดประกายกลไกขับเคลื่อนประเทศแบบดิจิทัล บูรณาการข้อมูลร่วมกันเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับการจัดทำ Big Data โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงดิจิทัลฯ และหน่วยงานในสังกัดฯ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงบประมาณ สำนักงาน ก.พ.ร. เนคเทค เข้าร่วม

ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีข้อมูลในรูปแบบ Big Data​ และอื่นๆ​ มหาศาล ที่สามารถนำเอาข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอด เพื่อเป็นประโยชน์​ใน​ 3 ลักษณะ​ คือ (1) Descriptive หรือข้อมูลที่มีอยู่นั้น มีอะไรอยู่บ้าง (2) Predictive ข้อมูลนั้น สามารถคาดการณ์อะไรได้บ้าง (3) Prescriptive ที่ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จะบอกว่า อะไรบ้างที่ควรทำ อย่างไรก็ตาม แม้ข้อมูลของบางหน่วยงานจะไม่สามารถวิเคราะห์ได้ทั้ง 3 รูปแบบ

แต่แม้ทำได้เพียงบางระดับ​ในเวลานี้​ ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการทำ Big Data ที่หากทำให้ได้มาตรฐาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ก็จะเกิดประโยชน์มหาศาล และต้องคำนึงไม่ให้เกิดผลกระทบ หรือต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลของข้อมูล (Data Governance) และทำให้ข้อมูลนั้นปลอดภัยเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบในการทำงาน​

โดยวันที่ 2 มีนาคมนี้ จะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งใหญ่ที่ทุกหน่วยงานจะมาหารือกันเป็นครั้งแรกของประเทศ นับเป็นก้าวสำคัญของ big change ที่ประเทศไทยจะเป็น Thailand 4.0 เต็มรูปแบบ

Advertisements