แอสเซนด์ กรุ๊ป ตั้ง “ศุภรัฒศ์” ควบ 2 ตำแหน่งทรูอินเทอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอร์

นายปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า คณะกรรมการของบริษัทแอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด มีมติแต่งตั้งให้ นายศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป (General Manager) อีก 1 ตำแหน่ง

ควบคู่กับตำแหน่ง ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ ทรูไอดีซี ด้วยผลงานความสำเร็จและประสบการณ์ในการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่ามีความโดดเด่น เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีวุฒิภาวะในการเป็นผู้นำ สามารถเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

นายศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจด้านเทคโนโลยีมากกว่า 16 ปี

โดยเริ่มทำงานกับบริษัท ทอมสัน รอยเตอร์ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ดูแลรับผิดชอบงานในส่วนการให้คำปรึกษาด้านโซลูชั่นทางการเงิน ก่อนที่จะย้ายมาประจำการที่ประเทศไทย พร้อมบริหารทีมงานทั่วโลก

หลังจากนั้น ได้เข้าร่วมงานที่บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ ทรูไอดีซี ดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การตลาดและการขาย รับผิดชอบในส่วนดาต้า เซ็นเตอร์ และบริหารจัดการระบบสารสนเทศ

ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป โดยนายศุภรัฒศ์ จะเข้ามาบริหารงานด้านการกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน กำหนดกรอบนโยบาย บริหารจัดการ และวางแผนการตลาดของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกลุ่มกลุ่มบริษัทฯ ต่อไป