21 ธนาคาร แสดงพลัง พร้อมให้บริการ พร้อมเพย์ Promptpay มิติใหม่แห่งระบบการชำระเงินไทย

กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ร่วมกันเปิดบริการ “พร้อมเพย์” Promptpay อย่างเป็นทางการ เริ่มให้บริการรับเงินและโอนเงินทางเลือกใหม่โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขประจำตัวประชาชนแทนเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ในส่วนธุรกรรมระหว่างบุคคล เพิ่มความสะดวก และประหยัด ในการรับเงินและโอนเงินให้กับประชาชน

นับเป็นก้าวสำคัญสู่การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National e-Payment โดยมีผู้บริหารระดับสูงจาก 21 ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ ให้เกียรติร่วมงานประกาศความพร้อมให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อเร็วๆ นี้