ฟูจิตสึร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ DTI วิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ภารกิจทางทหาร

พลเอกสมพงศ์ มุกดาสกุล ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม (DTI)และนายอิจิ ฟูรูคาวา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาโครงการประยุกต์ใช้แผนที่สถานการณ์ร่วมเพื่อจำลองภารกิจช่วยเหลือทางทหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Common Operation Picture : COP)

ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในด้านการวิจัย พัฒนา ร่วมกับเอกชนที่จะทำให้ภารกิจในการดำเนินการโครงการวิจัยขนาดใหญ่ด้านยุทโธปกรณ์ที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการทำวิจัยและพัฒนาและทำการพัฒนาต้นแบบยุทโธปกรณ์และแบบอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการผลิตที่เป็นรูปธรรม เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนและสามารถนำไปใช้ได้จริงกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้อง สยามปัฐพีพิทักษ์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม