เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงาน Moving Forward: Cybersecurity for Enterprise Cloud ชี้เทรนด์และแนวโน้มการรับมือความเสี่ยง

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงาน Moving Forward: Cybersecurity for Enterprise Cloud เพื่อนำเสนอความรู้ ทิศทาง และแนวโน้มความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ และแนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการปกป้องข้อมูล Information Protection, การปกป้องแบบเรียลไทม์ Advanced Threat Protection, การป้องกันปัญหาก่อนจะเกิดได้ Advanced Security Management, การตรวจสอบย้อนหลังด้วย Advanced eDiscovery ตลอดจนมาตรฐาน Customer Lockbox

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายปริญญา หอมเอนก ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมาร่วมเป็นวิทยากรพิเศษภายในงานอีกด้วย ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานสัมมนา และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (Networking Lunch) โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ไฮไลต์ของงาน Moving Forward: Cybersecurity for Enterprise Cloud
  • ปกป้องข้อมูล Information Protection – การเข้ารหัสเมล์ กำหนดสิทธิ์ การปกป้องข้อมูลในระดับ Encryption ไฟล์ป้องกันข้อมูลสูญหาย หรือเข้าถึงได้ Data Loss Prevention
  • ปกป้องแบบเรียลไทม์ Advanced Threat Protection – ปกป้องเหนือชั้นอีกระดับด้วยการป้องกันมัลแวร์และไวรัสแบบเรียลไทม์ ป้องกันด้วยการคลิ๊กแบบ และ Malicious URLs และ Click Tracing
  • ป้องกันปัญหาก่อนจะเกิดได้ Advanced Security Management – ระบุพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการใช้งาน (Abnormal Usage), เหตุการณ์ต่างๆ ที่เข้าข่ายการรุกราน สามารถตรวจสอบได้ง่าย
  • ตรวจสอบย้อนหลังด้วย Advanced eDiscovery – ความสามารถในการทำ Audit ค้นหาคีย์เวิร์ด และลำดับความสำคัญของเนื้อหาที่จัดเก็บใน Office 365 เช่น E-mail, Attachments, SharePoint สามารถฝึกให้ระบบเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาได้ด้วยแบบ Machine Learning
  • สอดคล้องตามมาตราฐาน Customer Lockbox – ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในคลาวด์ด้วยตัวผู้ใช้งาน สามารถกำหนดได้ว่าจะอนุญาตให้เข้าถึงเมื่อใด ช่วงเวลาใด เพื่อความมั่นใจและ Complilation สูงสุด

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://metro-oncloud.com/2017/CybersecurityForEnterpriseCloud_MSC/CybersecurityForEnterpriseCloud.html โดยงานจะจัดขึ้น ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00-17.00 น. ณ Royal Maneeya B ชั้น 2 Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel (สถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลม) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธาชินี ปานสุด โทร. 02-727-4431 อีเมล์ : [email protected]