กระทรวงวิทย์ดึง4วิทยากรระดับโลก จัดงานแอ็กไบโอ Agbio 2017

กระทรวงวิทยาศาสตร์ ดึง 4 วิทยากรระดับโลก มาบรรยายในงาน “แอ็กไบโอ Agbio 2017” งานดีๆที่คนไทยไม่ควรพลาด!!! ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายที่วิทยากรดังระดับโลกจากนานาประเทศจะมารวมตัวกันเพื่อแชร์ความรู้และประสบการณ์ความก้าวหน้าด้านเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ

AGBIO 2017

ถ้าไม่ใช่ที่งาน “แอ็กไบโอ Agbio 2017” หรือ “การประชุมและแสดงนิทรรศการเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร” งานใหญ่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้

โดยวิทยากรดังเหล่านั้นจะมาพร้อมกับตัวอย่างความสำเร็จที่ผ่านมาในประเทศของตน อาทิ ความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีการเกษตรแบบยั่งยืนและเศรษฐกิจฐานชีวภาพจากเยอรมนี ออสเตรเลีย และไทย,

เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านพันธุ์พืชจากเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี อิสราเอล และจีน,

AGBIO 2017

เทคโนโลยีสีเขียวสำหรับการผลิตเคมีภัณฑ์มูลค่าสูงเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์ สิ่งทอ บรรจุภัณฑ์ และความงาม จากอีกหลากหลายประเทศ