ทีโอทีเน็ตความเร็วสูง 200/100 Mbps ให้กับระบบเฝ้าระวัง “ไข่เต่ามะเฟือง”

TOT ร่วมสนับสนุนติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 200/100 Mbps สำหรับระบบระวังและติดตามสถานการณ์ “ไข่เต่ามะเฟือง” ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้พัฒนาขึ้น โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรรมการ บมจ.ทีโอที ได้เป็นประธานเปิดศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง

โดยมีผู้บริหารระดับสูง บมจ.ทีโอที นายสมศักดิ์ มหาวิริโย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก และนางอภิรดี อาษาพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ ร่วมเปิดศูนย์ฯ
ทั้งนี้ได้มีการพบรอยเดินเต่าทะเลขึ้นวางไข่ โดยคาดว่ามีไข่เต่าประมาณ 80-100 ฟอง บริเวณชายหาดอุทยานแห่งชาติ
เขาลำปี – หาดท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง

ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองได้มีมาตรการเฝ้าระวังไข่เต่ามะเฟือง พร้อมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 6 กล้อง ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 2 เดือน  สามารถรับชมออนไลน์ผ่าน url http://loveseaturtle.dmcr.go.th