นกแอร์ เพิ่มน้ำหนักกระเป๋า เว้นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนเวลา

สายการบิน นกแอร์ ปรับบริการครั้งใหญ่เอาใจผู้โดยสาร เพิ่มน้ำหนักกระเป๋าให้บัตรโดยสาร Nok X-Tra (บินสบาย) และ Nok MAX (บินเพลิดเพลิน) จาก 15 กก. เพิ่มขึ้นเป็น 20 กก. พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทาง เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562

นายประเวช องอาจสิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สายการบินนกแอร์ ได้ปรับเปลี่ยนการให้บริการใหม่ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์การเดินทางของผู้โดยสารให้มากยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่การเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าของบัตรโดยสารประเภทบินสบาย (Nok X-tra)

และบินเพลิดเพลิน (Nok MAX) เส้นทางภายในประเทศ ปรับน้ำหนักจากเดิมที่ได้รับ 15 กิโลกรัม เพิ่มเป็น 20 กิโลกรัม โดยที่บัตรโดยสารประเภทบินเพลิดเพลิน (Nok MAX) ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงการเดินทางโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง (แต่ยังคงต้องเสียค่าส่วนต่างราคาตั๋ว -ถ้ามี)

ปรับเวลาการซื้อ Nok Premium Seat ของทุกช่องทาง (ยกเว้นเคาน์เตอร์เช็คอิน) จากเดิมที่ 4 ชั่วโมง เป็น 3 ชั่วโมง ล่วงหน้าก่อนเวลาเดินทาง สำหรับเคาน์เตอร์เช็คอินยังคงเดิมคือสามารถซื้อขณะทำการเช็คอินได้

และสำหรับบัตรโดยสารประเภทบินเบาๆ (Nok Lite) ผู้โดยสารยังสามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋า Nok Baggage เริ่มต้นที่ 15 กิโลกรัม ทั้งการซื้อพร้อมบัตรโดยสาร หรือซื้อหลังจากซื้อบัตรโดยสารแล้ว ได้เช่นกัน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สายการบินนกแอร์