LH Bank ดึงแบงค์จีนดันธุรกิจสู่ผู้นำ Trade Finance

LH Bank มั่นใจธุรกิจ Trade Finance จะทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหลังจากจับมือกับ CTBC BANK ที่มีความเชี่ยวชาญธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และมีเครือข่ายกว่า 108 สาขาทั่วโลก นำเสนอจุดเด่นคือ ลูกค้าจะได้รับค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยที่ดีกว่า

มีขั้นตอนรวดเร็ว ลดการทำธุรกรรมที่ซ้ำซ้อน ให้บริการที่ดี เล็งเจาะลูกค้าเดิมที่มีธุรกรรมด้านต่างประเทศของทั้ง 2 ธนาคาร และจะขยายฐานลูกค้ารายใหม่ให้มากขึ้น รวมทั้งกลุ่มลูกค้าจากประเทศจีน ตั้งเป้าหมายเป็น 1 ในธนาคารที่เป็นผู้นำด้านการให้บริการ Trade Finance ในไทย

นายหลี่ หมิง-เซี้ย กรรมการ LH Bank กล่าวว่า ธุรกิจนำเข้าและส่งออกของไทยก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง LH Bank จึงมีนโยบายเชิงรุกในการให้บริการด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ หรือ Trade Finance โดยใช้จุดแข็งของพันธมิตร CTBC Bank ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้เป็นอย่างมาก

โดยธนาคารฯ จะใช้กลยุทธ์การให้บริการที่ดี สะดวกรวดเร็ว วงเงินที่เพียงพอ และอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม ซึ่งถือเป็นการผสานความร่วมมือและความเชี่ยวชาญของทั้งสององค์กร ในการเสริมสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน เพื่อยกระดับการให้บริการของกลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ให้เป็นมาตรฐานสากลและตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

“การเปิดให้บริการ Trade Finance จะทำให้ LH Bank มีบริการที่ครบวงจร และมั่นใจว่าบริการนี้จะสร้างความเติบโตให้กับ LH Bank ให้เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งบริการ Trade Finance ของ LH Bank จะใช้จุดแข็งด้านบริการและเครือข่ายของ CTBC Bank ในการให้บริการ

ระยะแรกจะมุ่งเน้นไปที่ฐานลูกค้าของ CTBC Bank และฐานลูกค้าของ LH Bank ที่มีธุรกรรมด้านต่างประเทศ และจะขยายฐานลูกค้ารายใหม่ให้มากขึ้น รวมทั้งกลุ่มลูกค้าจากประเทศจีน”

ทั้งนี้การให้บริการ Trade Finance ของ LH Bank มาจากความเชี่ยวชาญและความแข็งแกร่งของกลุ่มการเงิน CTBC Holding ซึ่งมี CTBC Bank เป็นธนาคารเอกชนอันดับ 1 ของไต้หวัน มีสินทรัพย์ ณ สิ้นไตรมาส 3/2561 รวมกว่า 6 ล้านล้านบาท และ 4.2 ล้านล้านบาท ตามลำดับ

พร้อมเครือข่ายการให้บริการที่เชื่อมโยงกันถึง 111 แห่ง ครอบคลุมกว่า 14 ประเทศทั่วโลก และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยู่ที่ระดับ A2 โดย Moody’s

นางศศิธร พงศธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ LH Bank กล่าวว่า ธนาคารฯ มั่นใจว่าหลังจากเปิดตัวบริการ Trade Finance จะทำให้ LH Bank เป็นผู้ให้บริการรายใหม่ที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

และเป็นธนาคารที่เติบโตอย่างรวดเร็ว จนสามารถเป็น 1 ในธนาคารที่เป็นผู้นำด้านการให้บริการ Trade Finance ในไทย โดยในระยะแรกธนาคารให้บริการในส่วนของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และจะเพิ่มสกุลเงินอื่นๆ เพิ่มเติมอีกในอนาคตอันใกล้นี้

ปัจจุบันธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของธนาคารมีความหลากหลายและครบวงจร ทั้งบริการด้านนำเข้า (IMPORT) ประกอบด้วย บริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตสินค้าเข้า (Import Letter of Credit), บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า (Import Bills for Collection), บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า (Trust Receipt), บริการออกหนังสือค้าประกันให้กับบริษัทเรือ (Shipping Guarantee), บริการโอนเงินต่างประเทศขาออก (Outward Remittance)

บริการด้านส่งออก (EXPORT) ประกอบด้วย บริการเลตเตอร์ออฟเครดิตสินค้าออก (Export Letter of Credit), บริการโอนสิทธิการรับเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต (Assignment of Proceeds), บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก (Export Bills for Collection), บริการสินเชื่อเพื่อการส่งออก (Packing Credit),

บริการรับซื้อ/ซื้อลดตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกและตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก (Export Bill Financing), บริการโอนเงินต่างประเทศขาเข้า (Inward Remittance) บริการด้านค้ำประกัน ประกอบด้วย บริการออกหนังสือค้าประกัน (Letter of Guarantee), บริการออกหนังสือค้าประกัน Standby L/C

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

LH Bank