สจล.เปิดวิทยาเขตชุมพรเป็นที่พักฉุกเฉินผู้ประสบภัย ‘ปาบึก’

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เปิด “ศูนย์ประสานงานและที่พักฉุกเฉินผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก” เพื่อเป็นจุดพัก จุดหลบภัยชั่วคราว สำหรับผู้ประสบภัยตลอดจนเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

และเป็นศูนย์กลางการประสานงานอาสาสมัคร จากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนที่จะมาเป็นจิตอาสาในด้านต่างๆ อาทิ ศูนย์ปฐมพยาบาล น้ำ-อาหาร ห้องน้ำสะอาดในอาคาร ฯลฯ

ทั้งนี้ ศูนย์ดังกล่าว พร้อมเปิดให้ช่วยเหลือแก่ประชาชนอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน 077-506-410

โดยประชาชนสามารถติดตามพยากรอากาศได้ที่ศูนย์แจ้งเตือนของภาครัฐ หรือติดตามข้อมูลจากระบบข้อมูลจากระบบพยากรณ์สภาพอากาศ ด้วย “WMApp” แอปพลิเคชันพยากรณ์อากาศที่มีความถูกต้อง และแม่นยำสูงถึง 85 % ซึ่งมีความแม่นยำสูงสุดในปัจจุบัน หรือติดตามที่ facebook : สจล. พยากรณ์อากาศประเทศไทย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ชุมพร)