แคทร่วมพัฒนาแอปฯ “กทม.Connect” คลิ๊กเดียวรู้เรื่องกรุงเทพฯ

แคทจับมือกทม.ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชัน “กทม.Connect” พร้อมดูแลในระยะเวลา 3 ปี ตั้งเป้ามีผู้เข้าใช้งานกว่า 2 ล้านรายในปีนี้ เน้นรวบรวมข่าวสารสำคัญที่เชื่อถือได้และเป็นข้อมูลที่คนกรุงเทพฯ อยากรู้มาไว้ในแอปฯ เดียว

เช่น การแจ้งเตือน ด้านการเดินทางล้อรางเรือ จุดน้ำท่วม ด้านสุขภาพอนามัย กิจกรรมการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 50 เขตของ กทม.

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า แคทร่วมพัฒนาแอปพลิเคชัน “กทม. Connect” ให้กับกรุงเทพมหานคร โดยเน้นให้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ ตลอดจนได้ประโยชน์จากบริการต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ซึ่งแคทได้ทำการเซ็นสัญญาในการพัฒนาเป็นเวลา 3 ปี ตั้งเป้าหมายผู้เข้ามาใช้งานไว้ที่ 2 ล้านรายภายในปีนี้

การพัฒนาแอปดังกล่าวเน้น #คลิกเดียวรู้เรื่อง มุ่งให้เป็นแหล่งรวบรวมข่าวสารสำคัญที่เชื่อถือได้ เป็นข้อมูลที่คนกรุงเทพฯ อยากรู้ เช่น การแจ้งเตือน ด้านการเดินทางล้อรางเรือ จุดน้ำท่วม ด้านสุขภาพอนามัย กิจกรรมการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 50 เขตของ กทม. เช่น ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ทำหมันสุนัข ฉีดยุง นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ แนะนำสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหารอร่อย กิจกรรมห้ามพลาดแนะนำการใช้บริการต่างๆ กับ กทม. เช่น รถสุขาเคลื่อนที่ การจองคิวออนไลน์ ช่องทางการเสียภาษี ขั้นตอนการขออนุญาตต่างๆ อีกทั้งรวมหมายเลขติดต่อที่สำคัญ และช่องทางร้องทุกข์ต่างๆ เป็นต้น

“กทม. Connect เป็นหนึ่งในการให้บริการด้านดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมประเภทต่าง ๆ ที่ CAT มีอยู่ มาใช้ในการพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยดูแลรับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนาระบบโมบายล์เนทีฟแอปพลิเคชัน

พร้อมทั้งสนับสนุนบุคลากรเพื่อดำเนินการด้านจัดการเนื้อหา และข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนจัดหาระบบคลาวด์ เพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูลในแอปพลิเคชัน รวมถึงนำข้อมูลที่ได้จากการใช้งานของประชาชนมาใช้เพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโครงการ โดยมุ่งหวังที่จะช่วยส่งเสริมให้ กทม.สามารถส่งต่อข้อมูล ข่าวสารและการบริการต่าง ๆ ไปยังประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การเปิดตัวแอปพลิเคชัน ‘กทม. Connect’ ในครั้งนี้มุ่งหวังให้เป็นแอปที่สามารถตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพฯ ได้อย่างแท้จริง เกิดขึ้นตามโครงการ Bangkok Connect จากเจตนารมณ์ของกรุงเทพมหานครที่ต้องการพัฒนากรุงเทพ ซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีประชากรและนักท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากกว่า 10 ล้านคนให้เป็นมหานครแห่งเอเชียในปี 2575

“สิ่งหนึ่งที่พยายามผลักดันก็คือ การทำให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครที่มีความทันสมัย ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้ชีวิต ที่สำคัญคือการเข้าถึงข้อมูลและบริการของภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จึงเป็นโอกาสดีที่ CAT ซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเทคโนโลยีได้เข้ามาสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการพัฒนาแอปพลิเคชันให้เป็นช่องทางสื่อสารที่สามารถเข้าถึงตัวพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

“กทม. Connect” เปิดให้ดาวน์โหลดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและยังพัฒนาข้อมูลเนื้อหาต่อไปอีกเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จาก “กทม. Connect” ให้ได้มากที่สุด โดยคาดว่าเวอร์ชัน 2 จะออกได้ในราวเดือนมีนาคมนี้ และมีเวอร์ชันใหม่ตามมาอีกอย่างต่อเนื่องด้วย โดย กทม. ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ซึ่งเป็นผู้นำในการให้บริการแก่คนกรุงเทพฯ มาร่วมเป็นเครือข่ายสนับสนุนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับประชาชน เพื่อทำให้เป็นแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ชีวิตและความต้องการของคนกรุงเทพฯ ได้อย่างแท้จริง