ทิปโก้แอสฟัลท์ รับรางวัล SAM Excellence Award 2017

ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล SAM Excellence Award 2017 (แซม เอ็กเซลเลนซ์ อวอร์ด 2017) และประกาศนียบัตรรับรองวีร่าเฟิร์ม (Verafirm) ในฐานะองค์กรที่มีการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ยอดเยี่ยม จากบีเอสเอ | พันธมิตรซอฟต์แวร์ องค์กรที่ทำหน้าที่รณรงค์ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทั่วโลก

ทั้งนี้ บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ ถือเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รายแรกในไทย ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO 19770-1 SAM Standard และมาตรฐานอุตสาหกรรม