สมาคมธนาคารไทยแจงปัญหาโอนพร้อมเพย์ไม่ได้ในวันส่งท้ายปีเก่า

สมาคมธนาคารไทย ออกโรงชี้แจงพร้อมเพย์ไม่พร้อมใช้งานจริงในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ว่า เกิดจากระบบประมวลผลวันที่ผิดพลาดทำให้ไม่สามารถโอนเงินไปยังธนาคารปลายทางได้ พร้อมแก้ไขอย่างเร่งด่วนกับผู้พัฒนาระบบและกลับมาใช้งานได้ในเวลา 14.45 น.

และลูกค้าที่ได้รับผลกระทบประมาณ 20,000 ราย ได้รับเงินคืนเรียบร้อยแล้ว และจะคืนเงินค่าธรรมเนียมโอนเงินให้กับลูกค้าที่เปลี่ยนไปใช้วิธีการโอนเงินแบบปกติในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อเยียวยา

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทยได้ชี้แจงว่า ตามที่ได้เกิดปัญหาการโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านบริการพร้อมเพย์ ในช่วงเช้าของวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยธนาคารผู้ให้บริการได้รับทราบปัญหาการโอนเงินข้ามธนาคารผ่านบริการพร้อมเพย์ ที่ผู้รับเงินปลายทางไม่ได้รับเงิน

ธนาคารต่างๆ และบริษัท ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จึงได้ตรวจสอบหาสาเหตุและขอปิดการให้บริการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 11:45 น. เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดแก่ผู้ใช้บริการ

จากการตรวจสอบพบว่า ระบบงานที่ใช้ที่บริษัท ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ มีการประมวลผลค่าวันที่สิ้นปีผิดพลาด ทำให้ไม่สามารถโอนเงินไปยั งธนาคารปลายทางได้ บริษัทฯ ได้ร่วมกับผู้พัฒนาระบบดำเนินการแก้ไข และระบบกลับมาเปิดให้บริการได้ในเวลา 14:45 น. ในวันเดียวกัน

สำหรับรายการโอนเงินที่ลูกค้าไม่ได้รับเงินภายในวันเดียวกันนั้น มีประมาณ 20,000 รายการ ธนาคารต่างๆ และ บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขนำเงินเข้าบัญชีผู้รับ ปัจจุบันทุกธนาคารได้คืนเงินให้กับลูกค้าครบถ้วนทุกรายแล้ว

นายปรีดี กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนของธนาคารผู้ให้บริการ ต้องขออภัยต่อความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นต่อลูกค้า ซึ่งเหตุการณ์นี้นับเป็นครั้งแรกของบริการพร้อมเพย์ที่ให้ บริการมาตั้งแต่เดือนมกราคมของปีที่ผ่านมา ส่วนสาเหตุของความผิดพลาดนั้น เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนโปรแกรมและหลังจากการแก้ไขในครั้งนี้แล้ว เชื่อว่าจะไม่เกิดปัญหาอีก

ส่วนการแก้ไขระบบที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงนั้นเป็นการหาสาเหตุและประสานงานกับผู้พัฒนาระบบ ตลอดจนการทดสอบกับทุกธนาคารเพื่อให้มั่นใจว่าระบบของทุกธนาคารจะทำงานได้อย่างถูกต้อง

ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการที่ดีในการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้านั้นทุกธนาคารได้เร่งดำเนินการตามกระบวนการที่ได้กำหนดไว้ และดำเนินการได้เร็วกว่ามาตรฐานที่เคยกำหนดร่วมกัน ซึ่งต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เร่งดำเนินการทั้ง ๆ ที่เป็นช่วงวันหยุดยาว

เพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดกับลูกค้าที่ต้องโอนเงินข้ามธนาคารผ่านช่องทางอื่นแทนพร้อมเพย์ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียม ธนาคารผู้ให้บริการทุกธนาคารจะคืนเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่ลูกค้าทุกราย