ศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ รังสิต ร่วมกับสภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคโลหิต

ศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ รังสิต ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในโครงการ “มอบความรักให้ความสุข ผ่านเลือดทุกกรุ๊ปของพวกเรา”(ครั้งที่ 1)

ในวันจันทร์ที่ 22มกราคม 2561ตั้งแต่เวลา 11.00 – 15.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น A1 ชั้น G ศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ รังสิต

ศูนย์การค้าโบ๊เบ๊