เอเซอร์ เดินหน้าลุย ‘สมาร์ทซิตี้’ สู่ความเป็น ‘เมืองอัจฉริยะ สังคมดิจิทัล’

เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ประกาศพร้อมเดินหน้าลุยสมาร์ทซิตี้ ผสานจุดแข็งชูนวัตกรรม Acer Smart Solutions ด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ คลาวด์ บิ๊กดาต้า ไอโอที และเอไอ แตกแขนงองค์ความรู้สู่โซลูชั่นทั้ง 5 ได้แก่ Smart Living, Smart Mobility, Smart Economy, Smart People และ Smart Government สู่การสร้างบริบทใหม่ในสังคมยุคดิจิทัลในเมืองอัจฉริยะ

นายอลัน เจียง กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดไชน่า บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด กล่าวว่า การเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็ว ภาพของการสร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart City:สมาร์ทซิตี้) ที่ประเทศไทยกำลังก้าวเดินค่อยๆ ปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้น และจากการที่ภาครัฐออกมากระตุ้นให้ประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นสมาร์ทซิตี้ได้อย่างโดยเร็ว

ส่งผลให้ทำให้ภาคธุรกิจเอกชนเร่งมองหาโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ การสร้างเมืองอัจฉริยะต้องมีองค์ประกอบที่หลากหลาย ทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐาน การจัดเก็บข้อมูล การนำนวัตกรรมเทคโนโลยี การให้บริการต่างๆ มาสู่มาเชื่อมโยงผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการจัดการและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

Acer Smart Solutions เป็นการผสมผสานจุดแข็งที่เอเซอร์มีอยู่ทั้ง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ คลาวด์ บิ๊กดาต้า ไอโอที ไปจนถึงเอไอ ให้เป็นโซลูชั่นที่สามารถใช้งานได้ยืดหยุ่นสามารถพลิกแพลงการใช้งานให้สอดคล้องกับการใช้งาน ความต้องการ ตอบโจทย์ชีวิตสมาร์ทด้วยเมืองอัจฉริยะ ภายใต้แนวคิด ‘Smart City Smart Life’ ที่ประกอบไปด้วย

· Smart Living

o Air Monitor & Smart Plug โซลูชั่นสำหรับควบคุมอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน หรือการควบคุมการใช้งานของปุ่มสวิตซ์ไฟต่างๆ ให้เปิดปิดเป็นเวลา และสามารถสั่งการผ่านสมาร์ทโฟนจากนอกบ้านได้

· Smart Mobility

o Acer Smart Parking System ระบบค้นหาและจองที่จอดรถแบบเรียลไทม์ที่ช่วยจบปัญหาการวนหาที่จอดรถบริเวณห้างสรรพสินค้าหรือเขตชุมชน ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและจองที่จอดรถล่วงหน้าก่อนถึงที่หมายผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ รวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยจากกล้องวงจรปิด และระบบสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานและแพลตฟอร์มทุกช่วงเวลา

o Passenger Radar โซลูชั่นคาดการณ์ความเสี่ยง โอกาส และความเป็นไปได้ในการเข้าถึงผู้โดยสารสำหรับผู้ให้บริการรถสาธารณะ ด้วยการประมวลผลของ big data จากช่วงเวลา สถานที่ สภาพอากาศ ฯลฯ จะช่วยระบุพื้นที่ที่คาดว่าจะมีผู้โดยสารให้กับคนขับแท็กซี่ได้ดียิ่งขึ้น

· Smart Economy

o Electronic Shelf Label ในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า ร้านค้าย่อยต่างๆ การเปลี่ยนป้ายแจ้งราคาสินค้า มาเป็นรูปแบบดิจิทัลที่ช่วยอำนวยความสะดวก ลดเวลา และลดต้นทุนของการดำเนินกิจการ และยังสามารถประยุกต์เกี่ยวกับการสต๊อกสินค้าได้ด้วย

o Acer Being Signage สำหรับในธุรกิจสื่อโฆษณา การส่งต่อคอนเทนต์ต่างๆ ผ่านป้ายโฆษณาทั่วไป นอกจากจะแสดงคอนเทนต์ที่ใช้ในการโฆษณาแล้ว การเปลี่ยนป้ายดังกล่าวมาเป็นป้ายดิจิทัลอัจฉริยะที่สามารถแสดงข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบคลาวด์ โดยไม่ต้องไปเซ็ทข้อมูลต่างๆ ถึงสถานที่ตั้งของป้าย นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ให้มีการวิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูลของผู้สนใจชมโฆษณา ถึงเพศ อายุ ความสนใจในชิ้นโฆษณานั้นๆได้

o Brew Bot ในการทำธุรกิจกลยุทธ์ที่สำคัญคือการสร้างความประทับใจ ความผูกพันกับผู้บริโภค ให้รู้สึกอยากกลับมาใช้บริการอีก แม้แต่ธุรกิจร้านกาแฟ ที่นอกจากเมล็ดกาแฟแล้ว การนำ ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาเป็น “โรบอต บาริสต้า (Robot Barista)” ประจำร้าน ที่มีความสามารถทั้งในเชิงสุนทรียะแห่งกาแฟที่ออกแบบมาให้สามารถชงกาแฟสูตรต่างๆ ได้

และกลยุทธ์เชิงธุรกิจในฐานะเครื่องมือวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อทำ CRM ชั้นเยี่ยม ด้วยการเก็บข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์ ทั้งการจดจำใบหน้า ประเภทของกาแฟที่ลูกค้าแต่ละคนสั่ง และเมื่อลูกค้ามาใช้บริการในครั้งต่อไป โรบอต บาริสต้า ก็สามารถจัดการชงกาแฟให้กับลูกค้าได้ทันที ซึ่งรายการบันทึกประวัติลูกค้าในแต่ละวันจะกลายเป็นข้อมูลที่มีมูลค่าสำหรับผู้ประกอบการ

ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าจากข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ในแง่ต่างๆ ทั้งเมนูยอดนิยมหรือเมนูที่มีการสั่งน้อยที่สุด ช่วงเวลาที่มีจำนวนลูกค้ามากหรือน้อย ฯลฯ นำมาวิเคราะห์ตลาด คำนวณต้นทุน กำไร ไปพร้อมกับศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อวางแผนการทำธุรกิจต่อไปได้ในอนาคต

· Smart People

วิถีแห่งการปลุกปั้นบุคลากร 4.0 เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นไปของเมืองอัจฉริยะ ที่ออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งานโดยมีเทคโนโลยีเป็นฟันเฟืองหลัก แนวทางที่ต้องปลูกฝังให้มีในคนยุคใหม่คือ ความครีเอทีฟ การประยุกต์ใช้ และการปฏิบัติที่เป็นจริง

โซลูชั่น Cloud Professor จะสอนให้ผู้ใช้งานเรียนรู้ระบบการทำงานของ IoT ผ่าน Cloud ทีละขั้นตอน เพื่อใช้หลักการควบคู่ไปกับจินตนาการ สู่การออกแบบการใช้งานในชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องกั้นจราจรอัจฉริยะ หรือ การพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้า

· Smart Government

การเชื่อมโยงระบบสาธารณูปโภคให้สามารถอำนวยความสะดวกได้ทั้งผู้ใช้งานและผู้ให้บริการได้อย่างครอบคลุม เช่น ระบบมิเตอร์อัจฉริยะที่ช่วยในการจดหน่วยการใช้งานของระบบน้ำประปา, ไฟฟ้า หรือการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานให้บริการต่างๆ

จากที่กล่าวในข้างต้น เอเซอร์ยังนำเสนอ LoRa Network เพื่อนำมาใช้กับอุปกรณ์ IOT โดยมีจุดเด่นคือความ สามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IOT ได้ครั้งละจำนวนมาก ครอบคลุมพื้นที่กว้าง กินไฟต่ำ ซึ่ง LoRa Network นี้สามารถนำมาใช้กับ Solution Smart City ได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้การจะทำให้ภาพสมาร์ทซิตี้ในประเทศชัดเจนขึ้นนั้น

นอกจากเครื่องมือ เทคโนโลยี และอินฟราสตรัคเจอร์ (infrastructure) ที่ต้องมีพร้อมแล้ว ยังต้องอาศัยผู้คนที่มีความสามารถ รัฐบาล และภาคเอกชนประกอบเข้าร่วมกัน เอเซอร์เป็นในจิ๊กซอว์ที่ช่วยประกอบร่างสร้างเมืองอัจฉริยะที่จะตอบโจทย์มาตรฐานชีวิตทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม

“ด้วยความสำเร็จที่ผ่านๆมากับการใช้โซลูชั่นในหลายๆประเทศ บวกกับความเป็นบริษัทที่มีรากฐานของความเป็นเอเชียอย่างเต็มเปี่ยม ทำให้เอเซอร์เชื่อมั่นว่าเราจะเข้าใจความต้องการของตลาด เข้าถึงทิศทางการพัฒนาของแต่ละประเทศผ่านการออกแบบโซลูชั่นต่างๆของ เอเซอร” นายอลัน กล่าวเสริม